søndag 18. november 2012

Ritualer - design realiteten

Et rituale er et mønster eller en ide om løsning, som gjør selv med sin enkle struktur avtrykk dypt i underbevisstheten.
Løsningen blir da liggende i bytte med likevekten av individets "uløsning"/dårlige vaner.
Løsningen blir derfor senere årsak til endret tankemønster fordi rytmen på hjernebølgene blir endret ettersom ritualets frekvens/signatur tvinger mottaker til å synkronisere inn den nye løsningen i resonans med ritualet.
Et ritual vil derfor kunne hjelpe mottakeren med å endre livsintensjon fra ufungerende til optimal.
Det vil si dersom ritualet blir gjort etter individets design.
Hvis det blir litt vanskelig, kan du se for deg ritualet som et programmeringsspråk som underbevisstheten forstår.
Ritualet bruker bevegelser, lyd, farger, form og rytme til å overføre programmet til underbevisstheten.
Når underbevistheten er programmert har ikke hjernebølgene annen vilje enn å resonnere med rytmen fra bunnen og tankemønsteret begynner å endre.
Fra mønsterendring i tankene vil etterhvert omgivelser som for eksempel kroppen, livssituasjon, selvbilde, pårørende, sosialfunksjon og status endre seg.
La oss lage verden rundt oss, ved å endre oss selv.
Kreasjonen er alltid sterkere en fraværet.Sendt fra min iPad

1 kommentar: