lørdag 17. november 2012

Best shortcut to happiness

Hvorfor gå en omvei for å være glad? http://www.ted.com/talks/matt_killingsworth_want_to_be_happier_stay_in_the_moment.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar